Từ Vựng Về Các Cơ Sở Giáo Dục

0
592

Các bậc trong giáo dục bằng tiếng Anh

Chúng ta ai cũng phải chải qua các bậc giáo dục, từ cấp 1 , cấp 2, cấp 3, đại học vv,,vv
và trong tiếng Anh, các bậc cơ sở giáo dục nó được nói như nào thì các bạn hãy đón đọc bài viết dưới đây của tôi nhé.
VocabularyNghĩa tiếng Việt
SchoolTrường học
Nursery  shoolMẫu Giáo ( 2-5 tuổi )
Primary shoolTiểu học ( 5 – 11 tuổi )
Secondary shoolCấp trung học ( 11 – 16/18 tuổi )
State shool Trường công
Private school hoặc independent schoolTrường tư
Boarding school Trường nội trú
Sixth-form collegeCao đẳng tư thục
Technical collegeCao đẳng kĩ thuật
Vocational collegeCao đẳng dạy ngề
Art collegeCao đẳng nghệ  thuật
Teacher training collegeCao đẳng sư phạm
UniversityĐại học
Edit by Đức Am
Mọi người có thể xem thêm nhiều bài đăng khác của mình nhé : tự vựng về việc làm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here