THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

0
1060

Công thức đơn giản nhất của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Present perfect continuous
Đây là một thì khá quan trọng trong 12 thì của tiếng Anh, mọi người cần chú ý nhé. Nói chúng chỉ cần nắm vững các thì trước của thì hiện tại bạn sẽ hiểu được thì này.


I. Cấu trúc:
(+) S + have/has + been + Ving 
(-)  S + have not/ has not + been + Ving
(?) Have/ Has + S + been + Ving?
         Trả lời nhanh : Yes, S+ Have/has
                                  No, S+ have not/ has not
Ở đây, theo quan điểm cá nhân và dễ hiểu nhất của mình là : 
 Động từ ” been” là quá khứ phân từ (p2) của “be“, từ đó đúng công thức của hiện tại hoàn thành.
Động từ thêm đuôi “ing” Ving là động từ chia ở thể tiếp diễn
=> hiện tại hoàn thành tiếp diễn  :))))

Cái này là quan điểm cá nhân thôi nhé, Tip  để nhớ bài của các bạn thôi nhé, chứ mình không sưu tầm của ai cái này đâu nha, chỉ cần các bạn dùng để nhớ công thứ của thì này thôi.

II. Cách sử dụng:

* Dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ, diễn ra tới hiện tại, và  nhấn mạnh tính liên tục của hành động.
 Ví dụ: 
I have been playing this game for two hours. 
Tôi đã chơi cái game này được hơn 2 giờ rồi.
Ở đây ta hiểu là, mình đã chơi cái game này liên tục trong vòng 2 giờ, và vẫn đang tiếp tục chơi nó, chưa dừng lại.

III. Dấu hiệu nhận biết:

Since + mốc thời gian
Ví du: She has been cooking since the early morning. (Cô ấy nấu ăn từ sáng sớm.)
– For + khoảng thời gian
Ví dụ: They have been walking to the road for 3 hours. (Họ đi bộ được 3 tiếng đồng hồ rồi.)
– All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)
Ví dụ: They have been playing in the park all the morning. ( Chúng chơi trong công viên cả buổi sáng.)
By Đức Am.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here