Tiếng Anh

Một vài kinh nghiệm học để học tốt tiếng anh hoặc chính là những kinh nghiệm, những bài tập tiếng anh mà mình đã làm để nâng cao kỹ năng nghe, nói, viết Tiếng Anh

What kind of transport do you usually use?

1. What kind of transport do you usually use? 2. What are the benefits ( advantages) of using that form of transportation? 3. Why  do you...

Would you prefer to live in a house or a flat?

Một vài câu hỏi khi nói về chủ đề nơi ở  1. Do you live in a house or a flat?  2. How long have you...

Câu hỏi IELTS speaking part 1: Chủ đề Học tập

Topic : Study 1. Do you work or are you student? 2. What subjects are you studying/ did you study? 3. Why did you choose to study...

Cách Viết Này Tháng Năm, Trong Tiếng Anh

Hướng dẫn các cách viết ngày tháng trong tiếng Anh nhanh chóng và dễ hiểu nhất. 1. Ngày trong tuần ( days of week): ...

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Công thức đơn giản nhất của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present perfect continuous Đây là một thì khá quan trọng trong 12 thì...

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

5 phút để thành thạo thì hiện tại tiếp diễn. wow!   I. Cấu trúc: (+) S + am/is/are + V(ing). (-)  S + am not/is not/are not...

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST PROGRESSIVE

Bài tiếp theo trong series hết mất gốc tiếng Anh của mình là thì quá khứ tiếp diễn. Mình xin chia sẻ cấu trúc,...

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – HỌC ÍT, HIỂU NHIỀU

Hiện tại hoàn thành là một thì khá phổ biển trong tiếng Anh với động từ ( cũng là trợ động từ ) :...

Một vài cách nhấn mạnh trong tiếng Anh

There are some ways to emphasize in English ( Dưới đây là một vài cách nhấn mạnh trong tiếng Anh) 1.Passive: Câu bị động Passive sentences...

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Hiện tại đơn là một thì cơ bản, đơn giản và phổ biến nhất trong tiếng Anh . Bài chia sẻ ngắn gọn này...