Tiếng Anh

Một vài kinh nghiệm học để học tốt tiếng anh hoặc chính là những kinh nghiệm, những bài tập tiếng anh mà mình đã làm để nâng cao kỹ năng nghe, nói, viết Tiếng Anh

How many people are in your family? who are they?

 How many people are in your family? who are they? My Family :) How many people are in your family? who are they? There are 6 people...

Would you prefer to live in a house or a flat?

Một vài câu hỏi khi nói về chủ đề nơi ở  1. Do you live in a house or a flat?  2. How long have you...

Câu hỏi IELTS speaking part 1: Chủ đề Học tập

Topic : Study 1. Do you work or are you student? 2. What subjects are you studying/ did you study? 3. Why did you choose to study...

What make a good friend?

What makes a good friend? Having good friends is really important to your happiness. Figure out the signs of a good friend, and learn tips...

Kể về bạn thân

Một vài câu hỏi để trả lời khi kể về bạn thân: 1. Do you have any( or many) close friends? 2. What do you do in...

Một vài cách nhấn mạnh trong tiếng Anh

There are some ways to emphasize in English ( Dưới đây là một vài cách nhấn mạnh trong tiếng Anh) 1.Passive: Câu bị động Passive sentences...

Cách giới thiệu về bản thân

Một vài cách giới thiệu về bản thân mà các bạn có thể tham khảo tại đây: Các phần cần giới thiệu: 1. Name- Age-Address:...

Từ Vựng Về Các Cơ Sở Giáo Dục

Các bậc trong giáo dục bằng tiếng Anh Chúng ta ai cũng phải chải qua các bậc giáo dục, từ cấp 1 , cấp 2,...

Các Dấu Câu Trong Tiếng Anh

Dưới đây là bảng các dấu câu trong tiếng Anh, mời các bạn cùng xem và tham khảo thêm. + Dấu chấm " ....

TỪ VỰNG VỀ VIỆC LÀM

Từ vựng về việc làm, mời các bạn tham khảo bài viết của mình:' 1.TỔNG HỢP CÁC TỪ VỰNG VỀ NHÂN VIÊN VÀ CÁC TỪ...