THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – THE SIMPLE PAST

0
740

Dạo này bận nhiều việc quá nên bỏ bê viết bài mấy hôm, mong mọi người thông cảm nhé.

Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bí kíp làm chủ cấu trúc, sử dụng thì quá khứ đơn trong vòng 10 phút luyện tập. Đơn giản và dễ hiểu.

 

I. Cấu trúc: 
(+) S + V(ed, P1)
(-)  S + did not + V( nguyên thể )
(?) Did + S + V( nguyên thể ) ?
     Trả lời ngắn: Yes, S+ did.
                          No, S + did not.
V(ed) : Là thể quá khứ của động từ thường có quy tắc.
V(P1) : Là động từ ở dạng quá khứ, ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc.
 Ở đây, ta lưu ý  câu phủ định và câu nghi vấn động từ ta để nguyên dạng, vì đã có trợ động từ did ( quá khứ của “ do” ) chia ở thể quá khứ rồi, nên động từ thường ta không phải chia nữa.
” did not” = didn’t ( viết tắt, nhưng mình không thích viết tắt cho lắm ^^).
***  Chú Ý :
Đối với động từ ” to be ” ở  thì quá khứ, ta sử dụng như sau:
” to be ” quá khứ là ” was, were”
      (+) S + was/were.
      (-)  S + was not/ were not .
      (?) Was/Were + S ?
                Trả lời ngắn : Yes, S + was/were.
                                       No, S + was not/ were not.
– Với động từ “Was” dùng cho các chủ ngữ số ít : I, He, She, It.
– Với động từ “Were” dùng cho các chủ ngữ số nhiều : We, You, They.
  •  was not = wasn’t
  • were not = weren’t
II. Cách sử dụng :
 
  • Diễn tả hành động sảy ra một, một vài lần hoặc không bao giờ sảy ra trong quá khứ :
                                 – I visited my best friend every weekend.
                                – He did not call for me yesterday.
  • Diễn tả một hành động, xen vào một hành động khác trong quá khứ :
                                 -When she was having luch,  the phone suddenly rang.
 
Ngoài ra, thì quá khứ đơn còn sử dụng trong câu điều kiện loại II, mình sẽ giới thiệu ở phần khác.
III. Dấu hiệu nhận biết :
 Chuẩn bị giấy bút và ghi chép lại các từ sau để nhận biết thì quá khứ đơn nào mọi người!!!
yesterday, ago, last, first, later, then, after  that,  finally, at last…
Đây là những từ cơ bản nhất và hay gặp nhất cả trong văn viết và văn nói, các bạn ghi chú vào để nhớ.
IV. Cách xác định động từ thì quá khứ đơn:
*** Có các động từ có quy tắc, hầu hết chúng ta chỉ cần thêm d hoặc ed vào sau động từ là được, có một vài trường hợp sau các bạn lưu ý:
  •  Chuyển Y thành i rồi thêm ed với các động từ kết thúc bằng 1 phụ âm + y
ví dụ : try- tried, study – studied
  •  Gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ed nếu, động từ kết thúc bởi 1 trọng âm chứa 1 nguyên âm+ 1 phụ âm.
ví dụ : stop- stopped, plan- planed.
*** Có các động từ bất quy tắc, sẽ có nhiều trường hợp đặc biệt, mình sẽ update ngay khi mình hoàn thành.
*** Động từ ” to be ” chia ở thì quá khứ sẽ có 2 dạng là were và was.
 
By Đức Am.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here